Deze privacyverklaring heeft betrekking op het verwerken en beheren van de door u verstrekte persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om de levering van de diensten naar behoren mogelijk te maken. Het gaat om uw naam en eventueel uw bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Uw gegevens kunt u mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekken en niet via de website. Het wordt niet aanbevolen dit via sociale media te doen. De verkregen informatie wordt lokaal digitaal in eigen beheer verwerkt en bewaard, en niet in een zogenaamde Cloud. Deze informatie wordt alleen gebruikt om met u in contact te kunnen komen, eventueel een dossier in te richten, facturen op te stellen en eventueel betalingen te kunnen doen.

De website is slechts bedoeld om u te informeren over de diensten van Cadans. De website maakt daarvoor minimaal gebruik van cookies om de site optimaal te laten functioneren. Het is niet de bedoeling om uw bezoek te monitoren voor statistiek of marketingdoeleinden. Cadans is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites waarnaar verwezen wordt op deze website.

Met betrekking tot e-mail verkeer is er altijd sprake van de tussenkomst van uw provider en die van Cadans. Voor het beheer en de verwerking van uw persoonlijke informatie tijdens de verzending van e-mail berichten, hetwelk via deze providers wordt verzorgd, verwijzen we u naar het privacybeleid van betreffende providers.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Aan U kan gevraagd worden of de gegevens uit uw dossier gebruikt mogen worden t.b.v. intercollegiale toetsing. U wordt dan om toestemming gevraagd uw gegevens geanonimiseerd te delen met derden in het belang van deskundigheidsbevordering.

U krijgt te allen tijde de mogelijkheid om uw gegevens in te zien en te wijzigen. Uw gegevens worden na het leveren van de dienst weer verwijderd, behoudens wettelijke bewaartermijnen voor aangewezen documenten en administratie.