In onze ontmoeting staat de verdieping van de zorgpraktijk centraal. Dat kan voor mantelzorgers een privé praktijk zijn, maar het kan ook een professionele praktijk zijn. Enerzijds wordt die verdieping bereikt doordat er een andere kijk op zaken wordt gegeven vanuit het hersengedragmodel. Anderzijds doordat men ook  leert hoe ze met zichzelf omgaan in dit soort situaties. Hersengedrag laat namelijk ook veel over de hulpverlener zien.

Coaching van individuen en teams richt zich dus op zowel de methodiek als innovatie van de hulpverlening, maar ook op hoe je als zorgverlener met de zorgvrager in interactie bent. Je brengt als professional namelijk altijd jezelf mee…

Doel van dit alles is om tot de beste zorg te komen, met als verdienste een indrukwekkende en op de praktijk gebaseerde inkijk in de verborgen kracht van het zenuwstelsel voor de mens, hetgeen als een verrijking voor het leven ervaren wordt. Doe je mee?

Jij mag het zeggen!

Dan gaan we op zoek naar wat er oplicht in jouw of jullie praktijk, op zoek naar hoe gebeurtenissen in de zorgverlening met elkaar samenhangen. Daardoor krijg je een unieke doorkijk in jouw of jullie werksituatie. Samen onderzoeken we wat dat voor jou of jullie kan betekenen. Wat houdt je/jullie tegen, waar ligt je/jullie kracht en hoe kun je/jullie zelf de verandering maken, zodat je op eigen kracht weer verder kunt? Dat doen we in een prettige sfeer waarin alles er toe doet, waarin we niets uitsluiten of veroordelen. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. Afhankelijk van de vraag kan dat coaching van individuen of teamcoaching zijn, maar ook educatie, een klinische les geven of aanschuiven bij zorgbesprekingen. Dit is ook mogelijk voor mantelzorgers, maar dan gaat het om de thuis- of (samen)leefsituatie onder niet-professionele omstandigheden.

Het startpunt is steeds een persoonlijke en/of teamvraag met betrekking tot zorgsituaties of de aansturing daarvan.  Het gaat daarbij wel steeds om (de persoon achter) de zorgverlener in relatie tot het thema binnen het team.

Het enige dat je kunt veranderen is jezelf……