Bijgewerkt 7 december 2018

Is een wonder niet gewoon een verzameling onbegrepen feiten?

Wat de wereld om ons heen zo mooi maakt is dat zij zich steeds weer anders aan ons voor doet. Dat maakt dat het leven geen moment het zelfde is. We kunnen daarbij voor situaties  komen te staan, of kunnen in situaties terecht komen, die we niet altijd overzien. Dat kan komen doordat onze aanvankelijke verwachting van de werkelijkheid daar niet op aansluit. Met deze vooringenomen verwachting aan het werk gaan, teneinde de werkelijkheid opnieuw onder ogen te zien zoals zij zich blanco aan ons voordoet, is hetgeen we hier pogen te bewerken. Dat kan op persoonlijk niveau en/of op professioneel niveau, maar altijd ten aanzien van jezelf in relatie tot jezelf, of ten aanzien van jezelf in relatie tot de ander of het andere.

Zelf aan het roer van je levenswandel staan?

Zoek je iemand die met je meedenkt, meevoelt en meedoet ten aanzien van vraagstukken over jezelf in relatie tot jezelf, of ten aanzien van jezelf in relatie tot de ander of het andere op persoonlijk en/of professioneel niveau, dan kun je terecht voor coaching.  De coaching is toegankelijk voor iedereen en uit elke branche. Voor zorgwerkers is de aansluiting wel makkelijker te maken, gezien mijn achtergrond in de zorgsector. Wil je meer over deze coaching weten, kijk dan bij ‘De ontmoeting’.

Zelf vorm geven aan een duurzame zorgverlening?

Ten aanzien van mijn eigen professie als neuroverpleegkundige, ben ik nauw betrokken bij de verpleging van mensen met tijdelijk of langdurig verlaagd bewustzijn. De verpleegkundige methodiek die daarbij gebruikt wordt noemen we ‘hersengedrag’.

Denken en werken vanuit deze verpleegkundige methodiek vraagt om praktische, maar professionele educatie. Het voorziet het in een practicum met deelnemers en zo mogelijk liefst on the job in de werkelijke zorg aan de zieken. Wil je meer te weten komen over trainingsmogelijkheden, lees dan verder bij ‘Hersengedrag-training’.

Wil je meer weten over wat hersengedrag inhoudt, lees dan verder bij ‘Hersengedrag-model’.

Het hersengedragmodel is continu in ontwikkeling. De ontwikkeling vindt plaats in een onderzoeksgroep binnen Artes Sophiae. Wil je meer te weten komen over deze ontwikkeling en de gevolgde strategie, en wat deze strategie zo bijzonder maakt, lees dan verder bij ‘Hersengedrag-Research’.

Voor nu alvast dank in je interesse, en kijk gerust eens rond in de menu’s.

Met de wijsheid van het hart, tot gauw…

Folkert