Bijgewerkt 26 november 2019

Is een wonder niet gewoon een verzameling onbegrepen feiten?

Wat de wereld om ons heen zo mooi maakt is dat zij zich steeds weer anders aan ons voor doet. Dat maakt dat het leven geen moment het zelfde is. Dat geldt ook voor zorgsituaties die nou eenmaal geen van allen identiek zijn. We kunnen daarbij in situaties terecht komen die we niet altijd overzien of in de hand hebben. Dat kan komen doordat onze verwachtingen daar niet op aansluiten. Met deze verwachting aan het werk gaan vanuit concrete zorgsituaties, teneinde de werkelijkheid opnieuw onder ogen te zien zoals zij zich blanco aan ons voordoet, is hetgeen we hier pogen te bewerken.

Ik help zorgteams en mantelzorgers om vanuit het hersengedragmodel een antwoord te vinden op complexe en zeldzame zorgvragen bij zorgvragers met NAH en acute/chronische hersenaandoeningen.

 

Coaching

Zoek je iemand die met je meedenkt, meevoelt en meedoet, dan kun je terecht voor coaching of educatie.  Dit is inhoudelijk toegankelijk voor iedereen en voor elke branche. Gezien mijn achtergrond in de zorg sta ik dicht bij vraagstukken van de werkvloer. Wil je meer over deze coaching weten, kijk dan bij ‘De ontmoeting’.

Zelf vorm geven aan een duurzame zorgverlening?

 

Educatie

Denken en werken vanuit het huidige hersengedragmodel zal je omgang met zorgvragers en zorgvragen verrijken en verdiepen. Zowel als verpleegkundige methodiek voor zorgverlening door zorgteams als voor mantelzorgers die zorgvragers begeleiden of met hen samenleven.

Dat vraagt afhankelijk van de situatie en je vraag om praktische, maar ook professionele educatie. De educatie die hier aangeboden wordt, kan voorzien in een practicum met deelnemers en zo mogelijk on the job in reële actuele zorgsituaties. Maar ook een klinische les, meekijken in de thuissituatie, aanschuiven bij zorgoverleg/patiëntenbespreking of themabijeenkomst is mogelijk. Wil je meer te weten komen over educatie mogelijkheden, lees dan verder bij ‘Hersengedrag-training’.

 

Hersengedrag als model

Wil je meer weten over wat we met hersengedrag bedoelen, lees dan verder bij ‘Hersengedrag-model’.

Voor nu alvast dank in je interesse, en kijk gerust eens rond in de menu’s.

Met de wijsheid van het hart, tot gauw…

Folkert