Is een wonder niet slechts een verzameling onbegrepen feiten?

Van huis uit ben ik verpleegkundige. Het ‘leren omgaan met de beperkingen van het ziek-zijn’, ervaar ik wel als het meest wezenlijke van het vak. Wat ik er zo bijzonder aan vind is dat wanneer men de beperking kan hanteren, die beperking helemaal niet meer zo’n belemmering is.

Het hanteerbaar maken van belemmeringen vormt nu de kern van de inspirerende ontmoetingen. Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond zou je kunnen denken dat de ontmoeting zich sterk zou richten op ziekten, maar dat is niet zo. Ik behandel geen ziektes. Ik richt me desgewenst wel op hoe jij met ziekte en ziek-zijn omgaat. Maar even zo goed gaat het om iets heel anders.

Wat laat jouw situatie zien? Het inzichtelijk maken van hetgeen je bewust en onbewust overkomt in je dagelijks leven en werken, kan nieuwe wegen openen of nieuwe kansen scheppen vanuit aanvaarding door inzicht. En met inzicht bedoel ik dan dat je ook echt in verbinding met jezelf en je omgeving snapt, voelt en leeft wat je op je levenspad tegen komt. Hoe alles met alles te maken heeft. Door te snappen, in te zien en te doorvoelen hoe gebeurtenissen met elkaar samenhangen, kun je zelf keuzes maken om jouw tij te keren, zodat je in jouw kwaliteit kan komen. Want jij mag op jouw manier een leuke en vol-ledige draai geven aan jouw leven.

Wie wil er niet zelf aan het roer van zijn eigen levenswandel staan?

Wil je hier meer van weten? Lees dan verder bij ‘De ontmoeting’.

Daarnaast bied ik vanuit mijn verpleegkundige achtergrond trainingen aan voor het verplegen en verzorgen van mensen met verlaagd bewustzijn onder uiteenlopende omstandigheden. Dit is bedoeld voor instellingen, verpleegkundigen, verzorgenden en mantelzorgers. Wil je hier meer van weten? Lees dan verder bij ‘Hersengedrag-Training’.

Ben je nieuwsgierig naar wat hersengedrag inhoudt? Kijk dan bij ‘Hersengedrag’.

Zoek je iemand die met je meedenkt, meevoelt en meedoet in het hanteerbaar maken van je vraag of de situatie waar je in vast loopt, inclusief de verpleegpraktijk van hersengedrag, dan kom ik graag met je in contact.

Voor nu alvast dank voor je interesse en kijk gerust eens rond in de menu’s.

Warme groet,
Folkert