Bijgewerkt 19 Januari 2020

Is een wonder niet gewoon een verzameling onbegrepen feiten?

Hersengedrag-educatie

Het Hersengedragmodel integreert de theorie over het zenuwstelsel met de praktijk van de verpleegkunde vanuit de objectief waarneembare uiterlijke gedragingen van de zieke. Het is daarmee een werkmodel voor praktische toegepaste neurologie in de verpleegpraktijk.

Denken en werken vanuit het hersengedragmodel zal je omgang met zorgvragers en zorgvragen verrijken en verdiepen. Zowel als verpleegkundige methodiek voor de zorgverlening door zorgteams, als voor mantelzorgers die zorgvragers begeleiden of met hen samenleven.

Dat vraagt afhankelijk van de situatie en je vraag om praktische, maar ook professionele educatie. De educatie die hier aangestipt wordt, kan voorzien in een practicum met deelnemers en zo mogelijk on the job in reële actuele zorgsituaties. Maar ook een klinische les, meekijken in de thuissituatie, aanschuiven bij zorgoverleg/patiëntenbespreking of themabijeenkomst is mogelijk. Wil je meer te weten komen over educatie mogelijkheden, lees dan verder bij ‘Hersengedrag-training’.

 

Hersengedrag als model

Wil je meer weten over wat we met hersengedrag bedoelen, lees dan verder bij ‘Hersengedrag-model’.

Voor nu alvast dank in je interesse, en kijk gerust eens rond in de menu’s.

Met de wijsheid van het hart, tot gauw…

Folkert